Napravi nalog

Već imam nalog, prijavi me

Podaci o nalogu
Osnovni podaciPol:
        Tip naselja:
        

Osnovna anketa

Popunite osnovnu anketu i zaradite 50 bodova već na početku!

 

Socijalno/radni status:

 

Broj članova domaćinstva u sledećim starosnim grupama:


 

Da li Vaše domaćinstvo poseduje automobil:

            

 

Da li Vi lično i u kojoj meri koristite internet:

 

Da li koristite neku od sledećih društvenih mreža i u kojoj meri: 

Za koga navijate:

 

Da li koristite sledeće mreže mobilne telefonije u Srbiji:

               

 

Da li kupujete u u sledećim marketima i koliko često:

 

Da li: 


sistemom nagrađivanja,
pravilima korišćenja i zaštitom podataka

Već imam nalog, prijavi me