Pro-Positive: Home

Srpski

Home
Research
On-line panel
PBI Analytics
Business On-line
Testing
Qualifications
Contact

On-line panel

Earning system

Popuni anketu i zaradi! Kao član Pro Pozitiv panela, možete učestvovati u našim istraživanjima i izražavati svoje mišljenje o proizvodima i uslugama, o raznim društvenim pitanjima i što je najvažnije, za vaše objektivno popunjene ankete dobijate bodove, koje možete pretvoriti u novčane nagrade. U zavisnosti od nekoliko faktora, kao što su npr. zahtevnost ankete i potrebno vreme da se popuni, određuje se koliko bodova dobijate za popunjavanje ankete. Informacija o broju bodova će biti navedena u svakom pozivu na učešće u istraživanju koji Vam šaljemo putem elektronske pošte (e-mail). Po uspešno završenom popounjavanju upitnika, Vaši bodovi će biti deponovani na Vaš korisnički nalog.

Kada kao član Pro Pozitiv on line panela zaželite da iskoristite bodove koje ste osvojili popunjavanjem anketa, vrednost 1 boda se obračunava kao 1 dinar, a pred Vama su dve mogućnosti:

 • Dobijanje vaučera za kupovinu u Lilly trgovinama. Minimalni iznos koji morate imati da biste izabrali ovu opciju je 600 bodova koliko i iznosi vrednost Poklon Lilly vaučera putem pošte na označenu adresu. Ukoliko ste osvojili dovoljan broj bodova, možete poručiti i više vaučera. Rok za realizaciju je 10 dana od dana orbarde zahteva.
 • Uplata novca na tekući račun, uz prethodno potpisan ugovor o isplati, pri čemu je minimalni iznos koji morate imati da biste izabrali ovu opciju 2500 bodova. U ovoj opciji, poštom Vam šaljemo 2 potpisana ugovora, jedan ugovor zadržavate za sebe, a drugi, uz vaš potpis, šaljete nama. U pošiljci sa ugovorima se nalazi manji koverat, zajedno sa poštanskim markicama, kojima su pokriveni Vaši troškovi slanja ugovora. Rok za realizaciju: 45 dana od dana obrade zahteva.
  Obrada zahteva se vrši svakog četvrtka, obrađuju se svi zahtevi poslati do 12h.
  Svi zahtevi poslati posle 12h u četvrtak će biti procesuirani sledećeg utorka.

Terms and conditions

Pri registraciji ćemo od vas tražiti osnovne demografske podatke o Vama, a ukoliko ste zainteresovani da odmah zaradite prvih 50 bodova, možete popuniti i osnovne podatke o Vašem životnom stilu i Vašim navikama kupovine i potrošnje. Ove informacije isključivo koristimo da bismo odredili koje istraživanje je baš za Vas. Dakle, npr. nećemo vam poslati upitnik namenjen onima koji vode zdrav život, ukoliko ste pušač.

Pravila Pro Pozitiv on line panela:

 • Članstvo u on line panelu je dozvoljeno samo za punoletna lica, koja ponuđenu uslugu ne koristi u poslovne svrhe
 • Da biste postali Član Pro Pozitiv on line panela idite na stranicu ProPozitiv on-line panel
 • Svaki član moze imati samo jedan korisnički nalog, odnosno može biti registrovan samo jednom
 • Prilikom registracije, ne smeju se navoditi netačni podaci o sebi
 • Članstvo u on line panelu, ne uključuje obaveznost učešća u on line istraživanjima. Svaki član samostalno odlučuje da li želi učestvovati u pojedinačnom istraživanju
 • Svaki član se obavezuje da će savesno i objektivno popunjavati ankete koje su mu prosleđene
 • Pro Pozitiv on line panel će s vremena na vreme obaveštavati svoje članove putem e maila o aktuelnostima vezanim za nova istraživanja i rokove za njihovo završavanje
 • Svaki član snosi odgovornost za zaštitu svog korisničkog imena i lozinke
 • Član je odgovoran za korišćenje svog korisničkog imena i lozinke, kako prema Pro Pozitivu, tako i prema trećim licima
 • Ukoliko Član sam primeti da treće lice koristi korisničko ime i lozinku Člana, Član mora sam u najhitnijem roku da promeni lozinku, i da o svemu odmah obavestiti Pro Pozitiv
 • U slučaju da neko pita člana za korisničko ime i lozinku, član se obavezuje da na takav upit ne da odgovor, te da o takvim slučajevima odmah obavesti Pro Pozitiv
 • Član se obavezuje da se nakon svake posete korisničkim stranicama Pro Pozitiv on line panela obavezno odjavi (logout) jer postoji opasnost od zloupotrebe naloga od osoba koje koriste isti računar
 • Ako član prilikom registracije navede netačne podatke, prijavi se sa više email adresa i ako svoju lozinku prosledi trećim licima, Pro Pozitiv zadržava pravo raskida ugovora ili pravo isključivanja iz određenih istraživanja, uz takođe zadržano pravo da ukine sve bodove koje je član do tog momenta prikupio, a koji još nisu isplaćeni
 • Pro Pozitiv zadržava pravo prihvatanja ispitanika nakon izvršene registracije

Pro Pozitiv zadržava pravo odabira svakog člana koji će biti pozvan za on line istraživanje, a ukoliko se dogodi da veći broj članova odgovara kriterijumima za određeno istraživanje, selekcija članova za učešće u istraživanju se vrši na osnovu slučajnog odabira.

 

Trajanje ugovora, prekid članstva i pravne posledice

 • Članstvo u Pro Pozitiv on line panelu je besplatno i na neodređeno vreme
 • Članstvo se u svakom momentu može poništiti slanjem zahteva bez navođenja posebnih razloga na adresu ili na link za odjavu poslate u svakoj email poruci
 • Otkazivanje članstva postaje pravosnažno čim ga Pro Pozitiv primi
 • Nakon toga Pro Pozitiv odjavljuje člana iz svoje baze.Član više ne dobija pozive za učestvovanje u istraživanjima, a lični podaci koje je član uneo tokom registracije se brišu u roku od 60 dana
 • Nakon odjave, bodovi koje je sakupio član, mogu se iskoristiti u roku od 14 dana, posle čega se poništavaju
 • Kod osnovane sumnje da je član prekršio pravila poslovanja, Pro Pozitiv može bez navođenja razloga prekinutu saradnju i to pismenim putem, faksom ili putem elektronske pošte
 • U tom slučaju rezultati trenutnog istraživanja dotičnog člana istraživanja neće se uzimati u obzir
 • Pro Pozitiv takođe zadržava pravo da poništi sve bodove koje je član prikupio i koji nisu isplaćeni
 • Ako je došlo do prekida članstva, a ponovno registracija je moguća nakon 2 (dva) meseca
 • Članovi će putem elektronske pošte biti blagovremeno obaveštavani o promenama poslovanja
 • Smatra se da je član 14 dana od prijema elektronske pošte, kojom ga Pro Pozitiv obaveštava o promenama koje su nastale, prihvatio izmenjene uslove poslovanja, ukoliko ne uputi pismeni prigovor
 • U protivnom izmenjeni uslovi poslovanja stupaju na snagu sledeći dan

Personal data protection

Obaveze Pro Pozitiva

Pro Pozitiv se obavezuje da lične podatke svojih članova neće prosleđivati, niti prodavati trećim osobama. Svi, a posebno lični podaci, koje Pro Pozitiv dobije od svojih članova, koriste isključivo radi ostvarenja predmetne poslovne svrhe i dostupni su samo zaposlenima u Pro Pozitivu.

Pro Pozitiv koristi podatke svojih članova kako bi se među svim članovima izabrali oni koji dolaze u obzir za učestvovanje u istraživanjima i kako bi ih pozvao putem elektronske pošte za učestvovanje u istim, ili kako bi ih obavestio o postojećem stanju.

Sve informacije koje je član dao prilikom registracije ili ažuriranjem svog profila, strogo se poverljivo i anonimno obrađuju. To znači da se uzimaju u obzir jedino grupni rezultati određenog istrazivanja, a ne odaju se podaci pojedinih članova.

Ukoliko Pro Pozitiv sprovodi istraživanja po nalogu trećih lica, ta lica uvek dobijaju isključivo anonimne rezultate.

U slučaju prekida članstva, Pro Pozitiv će neopozivo izbrisati sve podatke tog člana u roku od 60 dana.

U skladu sa pravima o zaštiti podataka Pro Pozitiv garantuje da:

 • Članovima neće pokušati da proda nešto ili dati nekome njihove podatke koji omogućavaju njihovu identifikaciju, osim uz izričit pristanak članova
 • Lični odgovori članova u istraživanjima ostaju anonimni, i biće korišćeni zbirno u svrhu statističke obrade
 • Odbijanje odgovora na postavljeno pitanje u istrazivanju neće imati posledice po članstvo
 • U svakom momentu, član može zatražiti isključenje iz Pro Pozitiv on line panela, čime se njegovi podaci brišu iz baze

 

Obaveze članova

Članovi se obavezuju da neće prosleđivati informacije do kojih su došli popunjavanjem on line upitnika.

Upitnici i njihov sadržaj koji su upućeni članovima, pravno su zaštićeni.

Zabranjeno je umnožavanje, obrada, izmena i prosleđivanje trećim licima.

Upitnici se ne smeju staviti na raspolaganje ili učiniti dostupnim za javnost, čak i kada se to odnosi na delove iz upitnika.Sve navedeno zahteva pismenu saglasnost Pro Pozitiva.

Pro Pozitiv zadržava pravo da, u slučaju povrede ovih obaveza, odmah isključi ispitanika bez isplate sakupljenih bodova, ili da ga na određeno vreme blokira, sa ili bez isplate sakupljenih bodova.

 

Vrh strane ^