Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt

On-line testiranja

Human Resource ispitivanja

Pro Pozitiv se sa mogućnostima svojih softverskih rešenja stavlja na raspolaganje i svim Human Resource sektorima u okviru kompanija i agencijama koje se bave selekcijom kandidata. Naš softver omogućava da kandidati za posao ili zaposleni lako, on line – preko linka na e mail-u ili direktnim odlaskom na posebno kreiranu stranicu na sajtu, urade testove znanja (word-a, excel-a, opšte kulture, motivacije, profesionalnih veština,...). U trenutku završetka unosa odgovora u anketni test, moguće je odmah videti i rezultate sa bodovnom rang listom, statistike za sve kandidate skupno, kao i profili pojedinačnih kandidata sa mogućnošću uvida u napravljene greške.

Zato je naš Pro Pozitiv HR softver efikasno rešenje kad je jeftino i brzo potrebno sprovesti:

  1. Direktno traženje kandidata
  2. Assessment kandidata i zaposlenih
  3. Filtriranje užeg kruga kandidata
  4. Preraspoređivanje kadrova

Testiranje polaznika

Naš softver omogućava da polaznici kurseva lako on line – preko linka na e mail-u ili direktnim odlaskom na našu posebno kreiranu stranicu na sajtu, urade testove znanja (bez obzira da li se radi o kursevima računara, pohađanju časova u auto školama, kursevima jezika, ...). Rezultati sa bodovnom rang listom, statistike za sve kandidate skupno, kao i profili pojedinačnih kandidata sa mogućnošću uvida u napravljene greške gotovi su istog trenutka sa završenim unosom odgovora na anketne testove.

Priprema za prijemni ispit

Ova stranica je namenjena školama koje organizuju pripreme za prijemni ispit za upis na fakultete i visoke škole. Naš softver omogućava da polaznici priprema za prijemne ispite – preko linka na e mail-u ili direktnim odlaskom na našu posebno kreiranu stranicu na sajtu, urade testove znanja. Rezultati sa bodovnom rang listom, statistike za sve kandidate skupno, kao i profili pojedinačnih kandidata sa mogućnošću uvida u napravljene greške gotovi su istog trenutka sa završenim unosom odgovora na pitanja iz anketnih testova.

NAPOMENA:
Pro Pozitiv ne učestvuje u kreiranju instrumenata testiranja, već unapred pripremljene testove od strane klijenta unosi u naš softver za prikupljanje i obradu podataka.

 

Vrh strane ^