Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt

Istraživanja Pristup: On-line istraživanja

Šta su on-line istraživanja?

On-line istraživanja odnose se na prikupljanje podataka uz pomoć interneta:

 • Kad anketar preko računara ili mobilnog telefona u funkciji Palm uređaja pristupa anketi na našoj web stranici i direktno u elektronsku formu ankete unosi odgovore ispitanika.
 • Kad sam ispitanik preko računara ili mobilnog telefona u funkciji Palm uređaja direktno pristupa našoj web stranici i u elektronsku formu ankete unosi svoje odgovore.

U našoj ponudi nalaze se sledeći tipovi on-line istraživanja:

 1. Samopopunjavanje
 2. CATI + Online
 3. Exit Poll + Online
 4. In hall + Online

Ciljna grupa on line istraživanja može biti opšta populacija, neka uža socio-demografska grupa, ali i opšta i specifična uža biznis grupa.

Opšte prednosti on-line istraživanja

 • Troškovi su znatno niži u poređenju sa klasičnim terenskim istraživanjima jer se štedi na račun štampanja upitnika, distribucije upitnika, terenskih troškova, kontrole terena, unosa podataka, obrade i prezentovanja podataka
 • Postoji softversko rešenje koje omogućava klijentima online uvid u dinamiku prikupljanja podataka
 • Rezultati se dobijaju veoma brzo - vidljivi su online, jer se automatski vrši softverska obrada uz demografsku ponderaciju simultano sa prikupljanjem podataka
 • Klijenti sami jednostavno mogu da "prave" ukrštanja po demografiji i ostalim pitanjima (sa jednim mogućim odgovorom)
 • Klijenti sami jednostavno mogu da "prave" kumulativno filtriranje rezultata prema najširoj mogućoj preferenciji klijenata. (moguće je dobiti statistike za željene ciljne grupe, na primer: muškarce, stare 34-55, sa srednjim obrazovanjem, koji su videli reklamnu kampanju...)
 • Dobija se automatski uvid u značajnost razlika na nivou posmatranja rezultata na totalu i rezultata u sub target populacijama
 • Dobija se automatsko sagledavanje procentualno izraženih frekfencija i u apsolutnim vrednostima brojčanih iznosa na nivou opšte populacije i posebnih ciljnih grupa i podgrupa
 • Moguć je Download Excel tabela i kopiranje grafika u Word i PPT
 • Moguć je Download baze podataka u excel (CSV), i export u SPSS ili SAS

 

 

Vrh strane ^