Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt
« nazad

Istraživanja Pristup: On-line istraživanja

In Hall + Online

in hall istraživanje

Online istraživanja se takođe mogu primeniti da unaprede tradicionalni način sprovođenja Central Location (In Hall) istraživanja - za različita testiranje koncepata, ali i za pre i post evaluaciju reklamnih sadržaja:

Ovakva vrsta istraživanja sprovodi se kada su ciljne grupa ispitanika sakupljene na jednom mestu sa većim brojem računara i online vezom.

Pored opštih prednosti naših online istraživanja, za naša Central Location (In Hall) istraživanja uz podršku on line pristupa može se reći da je kad se papirna anketa zameni elektronskom sve mnogo brže, lakše i jeftinije. Osim toga naša Central Location (In Hall) istraživanja uz podršku on line pristupa omogućavaju i uvođenje kvalitativne analize najvažnijih pitanja tako što se po kvantitativnom ocenjivanju, u toku anketiranja ili na samom kraju, od ispitanika, traži da obrazlože prethodno date kvantitativne odgovore.

 

 

Vrh strane ^