Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt

Istraživanja Napredne analize

Modeling

Po definiciji, statistički modeling je uočavanje odnosa među varijablama u formi matematičkih jednačina. Statističko modelovanje opisuje kako je jedna ili više varijabli povezana u odnosu na jednu ili više drugih varijabli. U uslovima kontinuiranog prikupljanja podataka, moguće je iskoristiti obilje prikupljenih podataka za dodatnu analizu tržišnih i društvenih tendencija. Modeling upravo može da obuhvati i međuodnos prikupljenih podataka sa nekim drugim eksternim izvorima relevantnih podataka, pa se tako npr. može detektovati i pravilnost međuodnosa potrošnje i dnevne temperature, stope inflacije, stepena advertajzing aktivnosti, postojećih cena i stope rasta cena na malo, veličine potrošačke korpe, itd.

U ovom smislu postoje 3 osnovna upotrebe statističkog modelinga:

  1. DESKRIPCIJA
    npr. kad se želi utvrditi odnos između rasta troškova cena na malo i kupovine određenog proizvoda
  2. PREDIKCIJA
    npr. kad se na osnovu posmatranih pojava može zaključivati o drugim pojavama koje se ne mogu direktno posmatrati
  3. ANTICIPACIJA
    npr. kad je moguće utvrditi posledice intervencija.

 

Vrh strane ^