Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt

Istraživanja Napredne analize

Korespodentna analiza

Korespondentna analiza omogućava istovremenu i zajedničku interpretaciju percepcije kompanije i različitih atributa njenih proizvoda ili usluga. Ovaj pristup svodi komplikovan set podataka na grafički prikaz (mapu) koji je lako i brzo dostupan za analizu i tumačenje.

Brendovi (proizvodi ili usluge) su najčvršće povezani sa atribitima sa kojima se nalaze najbliže na mapi. Ako su proizvodi ili usluge blizu jedni drugih na mapi, to znači da imaju sličan imidž ili profil na tržištu.

Centar mape predstavlja sredinu svih atributa i jeste tačka oko koje su pozicionirani brendovi. Što se na mapi brendovi više prostiru u sličnom pravcu od centra kao i određeni atributi, to su ti brendovi više povezani sa tim atributima. Ovo takođe znači da se brendovi i atributi blizu centra mape ne razlikuju.

 

 

Vrh strane ^