Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt
« nazad

Istraživanja Pristup: On-line istraživanja

Exit Poll + Online

Online istraživanja se takođe mogu primeniti da unaprede tradicionalni način sprovođenja Exit Poll istraživanja.

Ovakva vrsta istraživanja sprovodi se kada anketari sa računarima ili mobilnim telefonima u funkciji palm uređaja čekaju kupce ili korisnike usluga na izlazu iz prodajnog objekta ili mesta potraživanja usluga, i anketiraju ih o različitim relevantnim aspektima njihovog ponašanja i njihove percepcije, pritom unoseći odgovore direktno u elektronsku on line verziju upitnika.

exit poll istraživanje

Pored opštih prednosti naših online istraživanja, za naša Exit Poll istraživanje uz podršku online pristupa može se reći da je kad se papirna anketa zameni elektronskom sve mnogo brže, lakše i jeftinije.

 

 

Vrh strane ^