Pro-Pozitiv: Početna

English

Početna
Istraživanja
On-line panel
PBI analitika
Biznis On-line
Testiranja
Kvalifikacije
Kontakt

Istraživanja Napredne analize

Korelaciona analiza

Korelaciona analiza meri stepen linearne veze između dve varijable.

Znak koeficijenta korelacije (između + i - 1) definiše smer veze, može biti pozitivan ili negativan. Pozitivan koeficijent korelacije znači da sa povećanjem vrednosti jedne varijable, raste i vrednost druge varijable; sa opadanjem jedne varijable, opada i vrednost druge varijable. Negativan koeficijent korelacije ukazuje da kako jedna varijabla raste, druga opada i obratno.

Koeficijent korelacije sa vrednošću nula (r=0.0) znači da ne postoji linearna veza između varijabli, a koeficijenti korelacije r=+1.0 i r=-1.0 pokazuju savršenu linearnu vezu.

Korelaciona analiza se najčešće koristi u ispitivanjima zadovoljstva potrošača i zadovoljstva zaposlenih kako bi dala odgovor na pitanje kao što je "koji elementi najviše doprinose nečijem opštem zadovoljstvu ili lojalnosti?". Ovaj pristup omoguća i da se generalno izdvoji dimenzija značaja u odnosu na zadovoljstvo.

 

 

Vrh strane ^